Pina Mou

Areini mo, nusu pina mou.

Areini mo, riti pina mou. Sio wasoni opapa unui.

Eu aise runa pina mou neka niane.

Eu ria hatu pina mou na pina mou isohui.

Sio atoa pina mou tau pirune runa sabon mandi.

Pina mou ipake suka nea.