Nuaulu Preschool Photos

Mari, lihat kegiatan yang dilakukan di dalam PAUD Hunahane. Ada foto anak-anak dan guru-gurunya.

 Mai na inoo, isikola PAUD HUNAHANE nene sio ikina runa sio kuru wasoni obalajar pani isikolah nene siaia.

 Guru-guru PAUD Hunahane sedang berdiri di depan sekolah

Anak-anak umur 6 tahun sedang belajar hurup bahasa Nuaulu.

Anak-anak sedang berlomba untuk mengambil bola yang berwarna sama.

Anak-anak dan guru sedang mendengar cerita Buku Besar bersama-sama.

Guru sedang mengatur anak untuk siap mendengar Cerita Buku Besar.

Guru sedang mengajar huruf bahasa Nuaulu dengan memakai buku huruf bahasa Nuaulu.

Guru sedang membantu anak untuk membersihkan kuku-kuku dan memotongnya pendek.