Nusu Mai Naunua

Sio Naunua mo, aneiso rerihoni karanunu runa numa onata arihoni hunu hataya na topeu. Sio iae aneiso rerihoni no sou runa no monna waroni noore ruaya oi.