Poto

Mai na inoo, isikola PAUD HUNAHANE nene sio ikina runa sio kuru wasoni obalajar pani isikolah nene siaia.

Paud Hunahane nene sio kuru wasoni ooso runa pani isikola uae.

Sio ikina wasoni obalajar hurup sou Naunue.

Sio ikina wasoni oapataruna onana pali wani nene warna.    

Sio ikina na kuru umau wasoni orue oatinuu sirita okata umau.

Kuru waini nanie ibaca tau Buku Sirita Mainae osi sio ikina.    

Kuru iatuhete rerihoni hurup sou Naunue osi sio ikina ipake buku hurup Sou Naunue.

Sio kuru wasoni oakahai sio ikina tau oasioka tanikuo.